JE SUIS ENCEINTE COMPILATION

0 ratings

Pa kite lot fanm few pedi Vre lanmou mennaj ou gen pou ou

Istwa sa rakonte lavi yon fi ki tombe enceinte pou vwazenl. Vwazen an ki gen madanm vin santi li pran nan cho le fi a komanse a bali presyon pou li okupe timoun nan. Vwazen an ki pa gen mwayen pral menne fi a lakay li li pral prezante madanm li fi a atanke kouzin li. Epi sela tout drame nan pral komanse. Aprann konnen le moun fe sakrifis pou nou le li pedi tout tanl pou li bannou love. Pa al kouri cheche bote fizik lakay lot moun paske moun wap kouri deyel la konn gen met li deja. Paske le plezi a bon ou pap janm we danje, se le pitit tombe se le sa wap we koman lavi pa dous.

Rent

All 47 Episodes in 5 volumes

$6

JE SUIS ENCEINTE COMPILATION

0 ratings
Rent