KALITE NIMEWO AK LIY NIMEWO

$1+
0 ratings

Nou ka Gadé tout videyo nou sou https//kreyolnetflixtv.pivotshare.com/home

https://kreyolnetflixtv.pivotshare.com/media/kalite-nimewo-ak-liy-nimewo/102202/feature

Kalite Resansman nan Matematik Jis tankou diferan moun nan menm fanmi an ap viv nan kay diferan, nimewo diferan yo se nan menm fanmi an, men yo gen diferan kalite. Apre yon tan, modèl diferan nan dis chif yo te klase nan yon varyete kalite nimewo. Modèl nimewo sa yo diferan youn ak lòt akòz diferan reprezantasyon ak pwopriyete.

$
I want this!
Size
904 MB
Duration
19 minutes
Resolution
960 x 540 px
$1+

KALITE NIMEWO AK LIY NIMEWO

0 ratings
I want this!